Informacja o otwartym konkursie ofert dla NGO realizujących zadania skierowane do osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach uprzejmie informuje, że na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu została zamieszczona informacja o Otwartym Konkursie Ofert dla NGO realizujących zadania skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

https://rops.poznan.pl/obszary-dzialalnosci/oferta-dla-organizacji-pozarzadowych-w-tym-otwarte-konkursy-ofert/otwarte-konkursy-ofert/otwarte-konkursy-ofert-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 146.340,26 zł z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna nabór wniosków dla mieszkańców Powiatu Obornickiego do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


 

Załączniki dostępne na: https://bip.pcpr.powiatobornicki.pl/dokumenty/182

ZARZĄDZENIE NR 9.2024 Starosty Obornickiego z dnia 1.03.2024 r. w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 9.2024 Starosty Obornickiego z dnia 1.03.2024 r.

NR 9.2024 z dnia 1.03.2024 r.  

w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się ogłosić nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na BIP Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Klauzula_RODO_Powiatowa_Rada_os_Niep

oświadczenie

akt

załączniki

Informacja

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu, jednostka jest w gotowości do świadczenia 6 usług zgodnie z projektem do 30.06.2024 r.

S28BW-5e24012915480

Ankieta

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zwraca się z prośbą o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przygotowanej przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa w ramach badania społecznego na rzecz opracowania diagnozy problemów społecznych, w związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029 i zaplanowania działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić do dnia 4 lutego 2024r. za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://mieszkancy-obornicki.webankieta.pl/

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim

„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

Z terenów Powiatu Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego oraz Miasta Poznania:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 1162 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 23 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Miasto Poznań
 • Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
 • Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 • Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 • Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE:

21 559 711,25 zł

Kontakt w sprawie projektu:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 61 29 73 126

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

xxx sexi hdthaisex.com mulher transando com hermafrodita
august ames pelada javshare.pro sexo com priminha
atores peludos dirtyindianporn.info dotados brasil
porno novinha safada pakistaniporn2.com camara priver
moto x sobazo.com propertywala
chupando cacete javmobile.mobi maduras fazendo sexo
porno vadia anybunny.pro foto de homem famoso nu
filme os simpsons online hotindianporn.mobi dancando funk nuas
relatos eroticos incesto watchhindiporn.com velhos transando
meninas novinhas dando o cu xxxthtube.com beeg gostosas
famosas que se masturbam desipornx.mobi brasileirinha novinha
historias sex rajwap.tv porno masturbar
porno brasileiro dp pakistanporn.info machos dotados
casal em swing justindianporn.me super animes chat
negras gostosas gozando hotmoza.tv foto de mulher dando