Aktualności

Informacje dotyczące wydania karty parkingowej

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Obornikach informuje, że od 29 września 2023 roku wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) może złożyć WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORGANU.

WNIOSKI o WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO POBRANIA WYŁĄCZNIE W SIEDZIBIE ZESPOŁU

DO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

– zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby,

– potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej – brak możliwości uiszczenia opłaty w siedzibie Powiatowego Zespołu,

– oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia (dotyczy wyłącznie nieprawomocnych orzeczeń),

– orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień ze wskazaniem w pkt 9 orzeczenia dotyczącym spełniania przesłanek do otrzymania karty parkingowej – /ksero/.

Opłata za wydanie KARTY PARKINGOWEJ wynosi 21 zł. 

Kwotę należy wpłacić na konto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

numer rachunku bankowego:  19 1020 4128 0000 1702 0108 3278

z dopiskiem: „opłata za wydanie karty parkingowej dla ……………………”.

 

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

 

 

Wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej udzielamy pod nr tel.: (61) 2973 127.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że Powiat Obornicki planuje przystąpienie do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach dokonując rozeznania potrzeb zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie
do dnia 13 września br.

Nabór wniosków ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

Treść Ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!👨‍👩‍👧‍👦
Z tej okazji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach wyszli na ulice miasta, aby celebrować tak ważne dla Nas święto i rozpowszechniać ideę rodzicielstwa zastępczego.
Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, dla dzieci potrzebujących nowego domu i miłości- zapraszamy do kontaktu z tut. Centrum, gdzie udzielimy szczegółowych informacji i rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości! ❤

IMG-20230530-WA0002

Zdjęcie 1 z 14

 

Powiat Obornicki pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że Powiat Obornicki przystąpił ponownie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –  edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności z wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym, umiarkowanym jak również traktowane na równi do wymienionych.

Osoby biorące udział w programie mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Powiat Obornicki na realizację programu pozyskał 173.502, 00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie

z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz,

że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

 

 

 

Informacja

PFRON ogłosił, że od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu samochodu. Obsługa zadania odbywa się w Oddziale Wielkopolskim PFRON. Wniosek musisz złożyć za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) i dodać wymagane dokumenty jako załączniki. Składa się go wyłącznie elektronicznie. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników w Oddziale Wielkopolskim PFRON w Poznaniu ul. Lindego 6 Telefon: 61 666 46 00.

Więcej informacji znajdziesz na stronie

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/

 

 

 

xxx sexi hdthaisex.com mulher transando com hermafrodita
august ames pelada javshare.pro sexo com priminha
atores peludos dirtyindianporn.info dotados brasil
porno novinha safada pakistaniporn2.com camara priver
moto x sobazo.com propertywala
chupando cacete javmobile.mobi maduras fazendo sexo
porno vadia anybunny.pro foto de homem famoso nu
filme os simpsons online hotindianporn.mobi dancando funk nuas
relatos eroticos incesto watchhindiporn.com velhos transando
meninas novinhas dando o cu xxxthtube.com beeg gostosas
famosas que se masturbam desipornx.mobi brasileirinha novinha
historias sex rajwap.tv porno masturbar
porno brasileiro dp pakistanporn.info machos dotados
casal em swing justindianporn.me super animes chat
negras gostosas gozando hotmoza.tv foto de mulher dando