Zoom in Regular Zoom out

Uwaga! W Wigilię PCPR będzie nieczynne

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach będzie nieczynne. Wszystkie sprawy urzędowe będzie można załatwić w sobotę, 12 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 22 listopada 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

1.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Oświadczenie

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

IWZ

Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy

Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do IWZ_Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik 5 do IWZ_Wzór umowy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty