Gmina Oborniki znalazła się wśród 40 samorządów z całej Polski zakwalifikowanych do udziału w fazie testowej modelu Mobilnego Urzędnika. Od 1 czerwca mieszkańcy o szczególnych potrzebach mogą skorzystać z usługi polegającej na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu swojego zamieszkania (teren Gminy Oborniki).Mobilny Urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Dla kogo skierowany jest projekt?

  • Osób w wieku 65 +,
  • Osób z niepełnosprawnościami,
  • Osób zależnych 15+,
  • Opiekunów faktycznych osób zależnych,
  • Opiekunów pieczy zastępczej.

 

Czytaj dalej