Aktualności

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Pracy

 

 

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

– wprowadzony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276)

POWIAT OBORNICKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
Dofinansowanie: 106.480,00 zł.
Data podpisania umowy: 20 grudnia 2023r.

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.:
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 1.900 zł za każdy miesiąc,
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 1.900 zł za każdy miesiąc,
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 2.360 zł za każdy miesiąc.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Informacje dotyczące wydania karty parkingowej

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Obornikach informuje, że od 29 września 2023 roku wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) może złożyć WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORGANU.

WNIOSKI o WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO POBRANIA WYŁĄCZNIE W SIEDZIBIE ZESPOŁU

DO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

– zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby,

– potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej – brak możliwości uiszczenia opłaty w siedzibie Powiatowego Zespołu,

– oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia (dotyczy wyłącznie nieprawomocnych orzeczeń),

– orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień ze wskazaniem w pkt 9 orzeczenia dotyczącym spełniania przesłanek do otrzymania karty parkingowej – /ksero/.

Opłata za wydanie KARTY PARKINGOWEJ wynosi 21 zł. 

Kwotę należy wpłacić na konto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

numer rachunku bankowego:  19 1020 4128 0000 1702 0108 3278

z dopiskiem: „opłata za wydanie karty parkingowej dla ……………………”.

 

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

 

 

Wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej udzielamy pod nr tel.: (61) 2973 127.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że Powiat Obornicki planuje przystąpienie do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach dokonując rozeznania potrzeb zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie
do dnia 13 września br.

Nabór wniosków ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

Treść Ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!👨‍👩‍👧‍👦
Z tej okazji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach wyszli na ulice miasta, aby celebrować tak ważne dla Nas święto i rozpowszechniać ideę rodzicielstwa zastępczego.
Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, dla dzieci potrzebujących nowego domu i miłości- zapraszamy do kontaktu z tut. Centrum, gdzie udzielimy szczegółowych informacji i rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości! ❤

IMG-20230530-WA0002

Zdjęcie 1 z 14

 
xxx sexi hdthaisex.com mulher transando com hermafrodita
august ames pelada javshare.pro sexo com priminha
atores peludos dirtyindianporn.info dotados brasil
porno novinha safada pakistaniporn2.com camara priver
moto x sobazo.com propertywala
chupando cacete javmobile.mobi maduras fazendo sexo
porno vadia anybunny.pro foto de homem famoso nu
filme os simpsons online hotindianporn.mobi dancando funk nuas
relatos eroticos incesto watchhindiporn.com velhos transando
meninas novinhas dando o cu xxxthtube.com beeg gostosas
famosas que se masturbam desipornx.mobi brasileirinha novinha
historias sex rajwap.tv porno masturbar
porno brasileiro dp pakistanporn.info machos dotados
casal em swing justindianporn.me super animes chat
negras gostosas gozando hotmoza.tv foto de mulher dando