Ze smutkiem informujemy, że w dniu 7.11.2020r. zmarła Barbara Słabolepsza-Rojna, wieloletni dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

Ś.P. Barbara Słabolepsza-Rojna od podstaw budowała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach i organizowała w nim pracę, gdy w 1999 roku reaktywowano samorząd powiatowy. Pracując przez 17 lat na stanowisku dyrektora, zyskała opinię urzędnika lubianego, szanowanego, oraz zaskarbiła sobie zaufanie i szacunek zarówno swoich podwładnych, jak i przełożonych. Współdziałała ze wszystkimi organami zajmującymi się sprawami pieczy zastępczej. Popularyzowała tworzenie rodzin zastępczych, jako instytucji bardzo przyjaznej i właściwej dla dzieci pozbawionych rodzin biologicznych. Zabiegała aby jak najwięcej dzieci było umieszczanych w rodzinach zastępczych, a jak najmniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej było dla niej zawsze priorytetem. Niewątpliwym sukcesem, który osiągnęła, było utworzenie na terenie Powiatu Rodzinnego Domu Dziecka.  Aktywnie wspierała powstanie Poradni „Światełko”, gdzie pomoc psychologiczną i pedagogiczną znajdywali rodzice nie tylko zastępczy, ale i biologiczni. Wspomagała też działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

Pogrzeb rozpocznie się 10.11.2020r. mszą św. żałobną o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Józefa w Obornikach, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym.