Zoom in Regular Zoom out

Zarządzenie w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. 127, poz. 721 z późn. zm.) kandydatów na członków Powiatowej Rady zgłaszają:

  • Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Obornickiego
  • Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy)

Powiatowa Społeczna Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie powołana w ilości 5 osób w terminie do 30 dni licząc od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń.

Zarządzenie1

Załącznik 1x

 

Karta zgłoszenia- .doc