Zoom in Regular Zoom out

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 8 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej          (Dz. U. 2011 Nr 274, poz. 1620).

Oferta na szkolenia dla rodzin 2018-1