Zoom in Regular Zoom out

Zadania realizowane ze środków PFRON na rok 2019

W związku z podjętą w dniu 28 marca br. uchwałą Rady Powiatu Obornickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu obornickiego, o zadaniach realizowanych w roku bieżącym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz o wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań :

Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 9

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9

Zarządzenie nr 10