Zoom in Regular Zoom out

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Na terenie Powiatu Obornickiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, który jest placówką pobytu dziennego. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest :

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat w Wiardunkach został utworzony przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. K. Marcinkowskiego „REHABILITACJA” z siedzibą w Wągrowcu. Placówka rozpoczęła działalność 01 lutego 2005 r. obejmując terapią zajęciową 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Obornickiego. Z dniem 19 grudnia 2011 r. została zwiększona liczba uczestników warsztatu do 35 osób. Podopieczni warsztatu pod okiem instruktorów poddani są rewalidacji. Uczestnikami mogą zostać osoby, które ukończyły szesnasty rok życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wskazaniem uczęszczania do WTZ. Celem uczestnictwa jest rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, a także podnoszenie zdolności zawodowych oraz rehabilitacja ruchowa i muzykoterapeutyczna. Rewalidacja odbywa się w siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, informatyczno-poligraficznej, plastyczno-ceramicznej, wikliniarskiej, artystyczno-ogrodniczej, stolarskiej oraz krawiecko-dziewiarskiej.

Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej regulują następujące akty prawne:

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
  •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).