Zoom in Regular Zoom out

Uchwała Nr XXXIX/216/17 Rady Powiatu Obornickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017

Treść uchwały do pobrania