Zoom in Regular Zoom out

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694, z późn. zm.)

 

DRUKI :

Wniosek na turnus rehabilitacyjny – osoba dorosła :
Kwestionariusz dot. sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej
Oświadczenie klienta – termin rozpatrzenia przez PCPR
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Wniosek_turnus reh._osoba dorosła

Wniosek na turnus rehabilitacyjny – osoba małoletnia :
Wniosek_turnus reh._osoba małoletnia
Kwestionariusz dot. sytuacji społecznej dziecka niepełnosprawnego
Oświadczenie klienta – termin rozpatrzenia przez PCPR
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny