Zoom in Regular Zoom out

Informacja dla szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, placówek z oddziałami integracyjnymi oraz niepełnosprawnych absolwentów tych szkół z terenu POWIATU OBORNICKIEGO, o możliwości uzyskania wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Program „Aktywny samorząd” zakłada pomoc osobom niepełnosprawnym, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Nabór wniosków w ramach półrocza/semestru zimowego rozpoczyna się 1 września br. i trwa do dnia 10 października 2015 r.

Szczegółowe informacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, pokój nr 012.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.