Zoom in Regular Zoom out

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów :

  • wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu a dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Starosta po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji opiniującej.

 

DRUKI :

WNIOSEK SPRZĘT REHABILITACYJNY
WNIOSEK – SPRZĘT ORTOPEDYCZNY