Zoom in Regular Zoom out

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

„Dobry start” obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej, osoby pozostające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może ubiegać się o świadczenie:

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
  • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek ?

Opiekun faktyczny bądź osoba ucząca się ( w PCPR rodzice zastępczy bądź osoby usamodzielniane), może złożyć wniosek:

od 1 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tylko w wersji papierowej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek dostępny do pobrania TUTAJ, bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach pod adresem: ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki, pokój 014.