Zoom in Regular Zoom out

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie tut. Centrum. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 o godzinie 16.00 w małej salce sesyjnej. Kolejne spotkania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Państwem.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę- funkcję rodziny zastępczej. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone będą przez psychologa.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów). W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

  • uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
    a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu.

Zachęcamy wszystkich rodziców zastępczych z terenu Powiatu Obornickiego do udziału w grupach wsparcia.