Zoom in Regular Zoom out

POWIATOWA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 29 stycznia 2016 r. na podstawie art. 44 b ust.1 i art. 44 c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) Starosta Obornicki powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 1. Aldona Ból – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach,
 2. Ryszard Kienitz – Przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ryczywole,
 3. Łukasz Zaranek – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Rogoźno,
 4. Janina Woźniak – przedstawiciel Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Obornikach,
 5. Eugeniusz Gacek – przedstawiciel Obornickiej Rady Seniorów.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy :

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  •  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Na spotkaniu w dniu 17 lutego 2016 r. członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Obornickim powołali Prezydium Rady na najbliższy rok, w składzie:

 • Aldona Ból – Przewodniczący
 • Ryszard Kienitz – Wiceprzewodniczący
 • Łukasz Zaranek – Sekretarz