Zoom in Regular Zoom out

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Zapytanie ofertowe.doc (55kB) word

PCPR protokół

Oborniki, dnia 27.04.2016  roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej:

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej

1.     Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

2.     Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 11 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620).

Continue reading

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – pobierz plik PDF

Oferta współpracy – pobierz plik DOC

Zarządzenie w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. 127, poz. 721 z późn. zm.) kandydatów na członków Powiatowej Rady zgłaszają:

  • Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Obornickiego
  • Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy)

Continue reading