Zoom in Regular Zoom out

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

   Oborniki, 22.02.2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2017r. kontynuuje realizację pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Continue reading

KOMUNIKAT o wprowadzeniu zmian w realizacji MODUŁU II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.

Informujemy, że w dniu 18 października 2016 roku (publikacja dnia 20 października 2016r.)
Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie  pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2016 roku
.

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Continue reading

Uwaga Konkurs !

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu diagnozy psychofizycznej dziecka

w rodzinnej  pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej.

Zapytanie Ofertowe na BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Zapytanie ofertowe.doc (55kB) word

PCPR protokół

Oborniki, dnia 27.04.2016  roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej:

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej

1.     Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

2.     Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 11 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620).

Continue reading