Zoom in Regular Zoom out

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 26 stycznia 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

Continue reading

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie tut. Centrum. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 o godzinie 16.00 w małej salce sesyjnej. Kolejne spotkania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Państwem.

Continue reading

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 2 listopada 2017 r. nabór kandydatów na stanowisko Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych (1 etat).

POB_ogłoszenie AOON X 2017

POB_wzór oświadczenia AOON X 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że ponownie istnieje możliwość dofinansowania lub refundacji ze środków PFRON kosztów związanych
z uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne
w ramach realizowanego przez tut. PCPR pilotażowego programu
“AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II.

Aktualny nabór wniosków dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Continue reading

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Oborniki, dnia 4 września 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko

pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

WYMAGANIA:

1) wykształcenie- kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
– ukończone kolegium pracowników służb społecznych lub
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
– ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2) niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Continue reading