Zoom in Regular Zoom out

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej skierowany
do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z późn. zm.).

Uchwała (1009kB) pdf

Uchwała :uchwała