Zoom in Regular Zoom out

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych na terenie powiatu obornickiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
na potrzeby osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Ogłoszenie o zamówieniu- rehabilitacja

IWZ-rehabilitacja-II

Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy

Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do IWZ_Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik 5 do IWZ_Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty