Zoom in Regular Zoom out

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że ponownie istnieje możliwość dofinansowania lub refundacji ze środków PFRON kosztów związanych
z uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne
w ramach realizowanego przez tut. PCPR pilotażowego programu
“AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II.

Aktualny nabór wniosków dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie zachęcamy  do zapoznania się z obowiązującymi w 2017r. zasadami realizacji programu zamieszczonymi na w Informacji dla studentów  w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.

Druki wniosków:

są dostępne do samodzielnego wydrukowania w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD
lub w siedzibie PCPR.

 

Kontakt:

siedziba PCPR w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, pok.012

telefonicznie.: 0 61 29 73 109

drogą elektroniczną: e.korzeniewska@powiatobornicki.pl

 

MII OGŁOSZENIE o NABORZE wniosków -AS 2017