Zoom in Regular Zoom out

O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach jest jednostką organizacyjną Powiatu Obornickiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zostało wyznaczone przez Starostę Powiatu Obornickiego na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Obornickim.
Centrum obsługuje mieszkańców Powiatu Obornickiego tj. mieszkańców gmin: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 11 Listopada 2a. Zajmuje pomieszczenia nr 011, 012, 013, 014, 201.

W zakresie swoich zadań współpracujemy m.in. z :
Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami w szczególności z Sądem Rejonowym w Obornikach, Dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, innymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie na terenie kraju, Policją, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi, przedszkolami.