Zoom in Regular Zoom out

Likwidacja Barier w Komunikowaniu się

Zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się :

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne     w wieku od 6 roku życia do wieku aktywności zawodowej posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które dołączą   do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty uzasadniające konieczność zaopatrzenia we wnioskowany sprzęt elektroniczny z powodu znacznych utrudnień w porozumiewaniu się albo ograniczeń w uczestnictwie w życiu społecznym. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się będą rozpatrywane przez Komisję Opiniującą. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę tylko szczególnie uzasadnione przypadki.

Uwaga !
Centrum udziela pomocy finansowej ze środków PFRON w zakresie określonym w KATALOGU TYPOWEGO SPRZĘTU oraz TYPOWYCH PRAC, które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z obowiązującego Katalogu podczas planowania przedsięwzięć /zakupów w celu sprecyzowania przedmiotu wniosku oraz wnioskowanej  kwoty dofinansowania.

Katalog można pobrać TUTAJ

DRUKI :

Wniosek bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu 2018