Zoom in Regular Zoom out

Likwidacja Barier Technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Starosta po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Opiniującej wnioski do 95% kosztów zakupu sprzętu technicznego.

Uwaga !
Centrum udziela pomocy finansowej ze środków PFRON w zakresie określonym w KATALOGU TYPOWEGO SPRZĘTU oraz TYPOWYCH PRAC, które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z obowiązującego Katalogu podczas planowania przedsięwzięć /zakupów w celu sprecyzowania przedmiotu wniosku oraz wnioskowanej  kwoty dofinansowania.

Katalog można pobrać TUTAJ

DRUKI :

Wniosek bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu 2018