Zoom in Regular Zoom out

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 2 A
64-600 Oborniki
(pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach)
e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl
NIP: 766-16-62-865, REGON: 631284552

 

Dyrektor PCPR w Obornikach
Joanna Piasecka-Stabla
61 29 73 125

Główna Księgowa PCPR w Obornikach
Anna Perlicjan
61 29 73 132


Zespół Pieczy Zastępczej

Rodzinna Piecza Zastępcza – pokój 014

Specjalista Pracy z Rodziną
Agnieszka Majchrzak
61 29 73 126

Starszy pracownik socjalny
Marzena Pacholska
61 29 73 126

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Korczyńska
61 29 73 130

 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza – pokój 014

Pracownik socjalny
Iwona Grzegorzewicz
tel. 61 29 73 126


Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Aktywny Samorzą
d –  pokój 012

Starszy Inspektor
Eliza Korzeniewska
61 29 73 109

Referent
Iwona Kaczmarek
61 29 73 127


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach – pokój 011

Inspektor
Anna Pieczek (w zastępstwie Pani Wiolety Rjoboków)
61 29 73 127