Zoom in Regular Zoom out

KOMUNIKAT w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań

 

i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2017 roku
.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach będzie realizowało program w 2017r.w dwóch modułach: Moduł I i Moduł II dla osób niepełnosprawnych, które złożą wnioski zgodnie z miejscem swojego zamieszkania oraz z przyjętymi warunkami udziału.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Komunikat w sprawie realizacji programu AS w 2017r-1