Zoom in Regular Zoom out

Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w celu rehabilitacji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą na rzecz osób niepełnosprawnych, do składania wniosków  o dofinansowanie  ze środków PFRON na zadania przewidziane do realizacji w 2016r. w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie:

  1.  osoby prawne
  2.  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli : 
  • prowadzą działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%
  • nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu

Wysokość dofinansowania organizacji sporu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Termin i miejsce składania wniosków:

  • termin: nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada 2015 roku
  • miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach,
    ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, tel. 061 29 73 109, pokój 012.


DRUKI :