Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że ponownie istnieje możliwość dofinansowania lub refundacji ze środków PFRON kosztów związanych
z uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne
w ramach realizowanego przez tut. PCPR pilotażowego programu
“AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II.

Aktualny nabór wniosków dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Continue reading

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Oborniki, dnia 4 września 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko

pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

WYMAGANIA:

1) wykształcenie- kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
– ukończone kolegium pracowników służb społecznych lub
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
– ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2) niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Continue reading

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na rok 2017 r.

Zasady przyznawania dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r.

Uchwała NR XXXI/173/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON…

Zarządzenie Nr 3.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne

Zarządzenie Nr 4.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie Nr 5.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 6.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacyj społecznej w ramach likwidacji barier architektonicznych…

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRZESZKOLENIA I ZATRUDNIENIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach ogłasza nabór kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia na stanowisku  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Pożądane kompetencje kandydatów:
– wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
– znajomość przepisów administracyjnych i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
– znajomość sytuacji rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

Continue reading

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2017r. kontynuuje realizację pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:    od dnia 3 kwietnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w Module I są dostępne
w Komunikacie w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2017r. z dnia 24.02.2017r. w zakładce „Aktualności”.

 

Druki wniosków: dostępne są w zakładce Aktywny Samorząd /Moduł I.

 

 

 

Dane do kontaktu:

 osobiście: siedziba PCPR w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, pok.012

telefonicznie.: 0 61 29 73 109

drogą elektroniczną: e.korzeniewska@powiatobornicki.pl

OGŁOSZENIE o NABORZE wniosków MI -AS 2017