Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na rok 2018 r.

Zasady przyznawania dofinansowań na zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.

 

Uchwała PFRON 2018

Zarządzenie nr 3.2018

Zarządzenie nr 4.2018

Zarządzenie nr 5.2018

Zarządzenie nr 6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych na terenie powiatu obornickiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
na potrzeby osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Ogłoszenie o zamówieniu- rehabilitacja

IWZ-rehabilitacja-II

Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy

Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do IWZ_Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik 5 do IWZ_Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 2 marca 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych (1 etat).

POB_ogłoszenie AOON III.2018
POB_wzór oświadczenia AOON III 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 26 stycznia 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

Continue reading

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie tut. Centrum. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 o godzinie 16.00 w małej salce sesyjnej. Kolejne spotkania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Państwem.

Continue reading

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 2 listopada 2017 r. nabór kandydatów na stanowisko Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych (1 etat).

POB_ogłoszenie AOON X 2017

POB_wzór oświadczenia AOON X 2017