Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

„Dobry start” obejmuję dzieci przebywające w pieczy zastępczej, osoby pozostające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Continue reading

PCPR i WTZ podczas Niedzieli ze Smakiem

Podczas Niedzieli ze Smakiem – kulinarnego festynu odbywającego się w ramach Dni Obornik, można było nie tylko dobrze zjeść i podpatrzeć jak gotuje tegoroczna gwiazda Mateusz Gessler. Mieszkańcy odwiedzający park przy Młynie Dahlmanna mogli też uzyskać wiele praktycznych informacji, które udzielane były w punkcie promocyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pracownicy PCPR promowali m.in. program  „Aktywny Samorząd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą starać się różnego rodzaju dofinansowania i refundacje.  Na stoisku można było też dowiedzieć się, czym jest rodzinna piecza zastępcza oraz jakie warunki spełniać muszą kandydaci na rodziców zastępczych.

Continue reading

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w systemie ciągłym prowadzony jest nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze może być piękną misją. Jeśli są Państwo gotowi podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo zapraszamy do zapoznania się z poniżej przedstawionymi informacjami.

  

Zadania realizowane ze środków PFRON na rok 2019

W związku z podjętą w dniu 28 marca br. uchwałą Rady Powiatu Obornickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu obornickiego, o zadaniach realizowanych w roku bieżącym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz o wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań :

Continue reading