Zoom in Regular Zoom out

AKTYWNY SAMORZĄD


Informacje o programie Aktywny Samorząd na rok 2018 – do pobrania


WNIOSKI – MODUŁ I :

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek Obszar A_Zadanie 1 – pełnoletni

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zaświadczenie lekarza specjalisty Obszar A Zadanie 1

 

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu -dotyczy podopiecznego

Wniosek Obszar A_Zadanie 1 – podopieczny

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zaświadczenie lekarza specjalisty Obszar A Zadanie 1

 

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

WNIOSEK_Obszar A_Zadanie 2

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zaświadczenie lekarza specjalisty

 

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – osoba pełnoletnia

WNIOSEK_Obszar B_Zadanie 1 -pełnoletni

Zał.2a do wniosku zaśw.lek. B_1_dysf.narz.ruchu

Zał.2b do wniosku zaśw.lek. B_1_dysf.narz.wzroku

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – podopieczny

Wniosek Obszar B_Zadanie 2 – podopieczny

Zał.2a do wniosku zaśw.lek. B_2_dysf.narz.ruchu

Zał.2b do wniosku zaśw.lek. B_2_dysf.narz.wzroku

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zał.2a do wniosku zaśw.lek. B_2_dysf.narz.ruchu

Zał.2b do wniosku zaśw.lek. B_2_dysf.narz.wzroku

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

WNIOSEK_Obszar B_Zadanie 2 -pełnoletni

 

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania- podopieczny

Wniosek Obszar B_Zadanie 2 – podopieczny

Zał.2a do B_2 Zaśw.lekarskie-_dysf.narz.ruchu

Zał.2b do B_2 Zaśw.lekarskie_dysf.narz.wzroku

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar C Zadanie 2  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek_Obszar C_Zadanie 2

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar C Zadanie 2  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – podopieczny

Wniosek Obszar C_Zadanie 2 – podopieczny

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek_Obszar C_Zadanie 3

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

Wniosek_Obszar C_Zadanie 4

Zał.2 do wniosku Zaśw.lekarskie C_3_4

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka niepełnosprawnego Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie

Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek_Obszar D

 

WNIOSKI – MODUŁ II :

Informacja dla Wnioskodawców MII_2018

WNIOSEK_MODUŁ II

Załącznik nr 1 do wniosku_Oświadczenie o dochodzie
Załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik nr 5 – Kalkulacja dodatku